หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ   134 0 22 เม.ย. 2562
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2562   170 0 22 เม.ย. 2562
อบต.เมืองเก่า การเปิดบัญชีรับเงินผู้สูงอายุ   204 0 19 เม.ย. 2562
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน   946 3 13 เม.ย. 2562
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ตำแหน่ง ปลัด อบต.)   443 0 8 มี.ค. 2562
อบต.เมืองบางยม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ส.   2213 1 7 มี.ค. 2562
อบต.เมืองเก่า ขอถนนและประปา(เชตุพน1)   282 0 4 มี.ค. 2562
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ถนนชำรุด   1073 5 22 ก.พ. 2562
อบต.เมืองเก่า การร้องเรียน   246 0 22 ก.พ. 2562
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ (การเงิน)   272 0 12 ก.พ. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 49