หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ  2788 3 28 ส.ค. 2562
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  990 4 22 พ.ค. 2558
เต้าเจี้ยว บ้านบึงพระยอด  777 0 26 พ.ค. 2557
สอบถาม  579 0 4 ก.พ. 2557
ขอสอบถามว่า ผลิตภัณฑ์โอท๊อบของตำบลคลองมะพลับมีอะไรบ้าง?  913 0 3 ม.ค. 2556
เงินเดือนผู้สูงอายุ  789 0 12 ต.ค. 2555
นำเสนอเครื่องสูบน้ำ  694 0 25 ก.ย. 2555
  (1)