หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นายวิพล สมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชญาฎิรัศมิ์ จงรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรัตนชัย เพ็ชร์ช้าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพิชยา ต่างใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นายสุกฤษฎิ์ รักเส็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเกศรินทร์ ขอบทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


จ.อ.มนตรี มีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางนริษรา แดงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน