หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นายวิพล สมบูรณ์
ปลัด อบต.คลองมะพลับ


นางชญาฎิรัศมิ์ จงรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค
หัวหน้าสำนักปลัด


นายรัตนชัย เพ็ชร์ช้าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพิชยา ต่างใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎบัติการ


จ.อ.มนตรี มีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวเกศรินทร์ ขอบทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายสุกฤษฎิ์ รักเส็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางนริษรา แดงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน