หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิพล สมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08-1707-9950


นางชญาฏิรัศมิ์ จงรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08-7840-5271
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08-5535-3562


นางจรรยา หมื่นเข็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-6440-3757


นายอัศวิน สังขวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1379-4974


นางสาวพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-1550-5729


นางสาวฐิตาภา เวฬุมาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-8749-0248


นายวิพล สมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 08-1707-9950
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 055-652-062
รับเรื่องร้องเรียน