หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
การคมนาคมลักษณะเส้นทางสัญจรในตำบลมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ ถนนดินผิวจราจรลูกรัง ถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง
 
 

คลองน้ำไหล จำนวน 1 แห่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 9, 6, 8, 5, 10, 1

คลองแต้ว จำนวน 2 แห่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 7, 9, 2, 10, 1

คลองปู จำนวน 2 แห่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 3, 7, 9

คลองกล้วย จำนวน 12 แห่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 4

บึงพระยอด จำนวน 99 แห่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 4
 
 

ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง

ประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง มีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน

บ่อน้ำชลประทานใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง