หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2564  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 13.16 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 83 ท่าน