หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
ประกาศ   ณ   วันที่  23  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 14.08 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน