หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการเข้ารับบริการ สปสช. [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)