หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลกการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (แก้ไข) [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลกการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลกการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2