หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 3 ส.ค. 2554
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ [ 14 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 114  
 
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 7 ก.ค. 2555 ]  อ่าน : 134  
 
แผนยุทธศาสตร์ 56-60 [ 7 ก.ค. 2555 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2