หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 6 สายซอย 13   19 มิ.ย. 2562 74
ราคากลาง   โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเดิม เป็นถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete สายซอย 6 หมู่ที่ 6    24 เม.ย. 2562 74
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เคพซีล สายซอย 1 (ล็อค 9) หมู่ที่ 1    24 เม.ย. 2562 107
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3   19 มี.ค. 2562 52
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างลานปูนเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ    19 มี.ค. 2562 43
ราคากลาง   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโรตารี่ ซอย 2    18 มี.ค. 2562 37
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และพื้นทางเท้า ค.ส.ล. รอบอาคารสำนักงาน   5 ก.พ. 2562 79
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3    1 ต.ค. 2561 112
  (1)