หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และพื้นทางเท้า ค.ส.ล. รอบอาคารสำนักงาน   9 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 6 สายซอย 13 (ซอยบ้านตาวาด)    11 ก.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโรตารี่ ซอย 2 (สท.ถ.28-012) หมู่ที่ 9   26 ส.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3    21 ส.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (อาคารสำนักงานหลังใหม่)   9 ส.ค. 2562 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา เคพซีล สายซอย 1 (ล็อค 9) หมู่ที่ 1    26 ก.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเดิม เป็นถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete สายซอย 6 หมู่ที่ 6    8 ก.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเอนกอาหารป่า หมู่ที่ 5    8 ก.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 6 สายซอย 13   21 มิ.ย. 2562 207
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3   26 มี.ค. 2562 86
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23