หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเดิม เป็นถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete สายซอย 6 หมู่ที่ 6    8 ก.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเอนกอาหารป่า หมู่ที่ 5    8 ก.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 6 สายซอย 13   21 มิ.ย. 2562 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3   26 มี.ค. 2562 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานปูนเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 มี.ค. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มี.ค. 2562 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   19 มี.ค. 2562 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มี.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มี.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. และพื้นทางเท้าค.ส.ล. รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 มี.ค. 2562 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22