หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4   5 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3   30 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2   30 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1   30 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9