หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 6 สายซอย 13 (ซอยบ้านตาวาด)    11 ก.ย. 2562 8
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ   29 ส.ค. 2562 412
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือสรรเป็นพนักงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   27 ส.ค. 2562 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโรตารี่ ซอย 2 (สท.ถ.28-012) หมู่ที่ 9   26 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชนเลือกตั้งอบต.   21 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3    21 ส.ค. 2562 14
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ   19 ส.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (อาคารสำนักงานหลังใหม่)   9 ส.ค. 2562 75
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)   2 ส.ค. 2562 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ   1 ส.ค. 2562 295
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40