หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 3  
 


ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ 3 ตำบลคลองมะพลับ ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 3 ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จำนวนเงิน 10,080 บาท ในกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 160 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อวัดความดันโลหิตประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90
2. เพื่อติดตามวัดความดันโลหิตกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90
3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ถูกต้องป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
4. เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
5. เพื่อให้ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไปมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 50
โดยผลการดำเนินงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 10.44 น. โดย เกษร@naxsolution

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน