หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 65-3-14-2109-001 จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะขอโอน สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-5565-2062 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15.37 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน