หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัลงงาน ประจำปีงบประมาณ.2564  
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะกรรมมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) โดยมีนายนคร เปาสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นประธานฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในตำบลคลองมะพลับ จำนวน 3 โครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 10.33 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน