หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564  
 

          ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย เพื่อประกอบการวางแผน การออกแบบการก่อสร้างและดำเนินงานระบบจัดการมูลฝอย รวมทั้งการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 13.53 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 055-652-062
รับเรื่องร้องเรียน