หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองมะพลับ  
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองมะพลับตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีวัตถุประสงค์และงบประมาณในการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  นั้น
ในการนี้  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มหรือชมรมของท่าน ร่วมส่งโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนฯ  ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 12.58 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 055-652-062
รับเรื่องร้องเรียน