หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ  
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  มอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติกรรม  กระทรวงยุติธรรม  เป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมาย  ได้ดำเนินการโครงการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ผ่านการผลิตสื่อเสียงกฎหมาย  ในหัวข้อ กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ  เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16.07 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 



โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน