หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การคัดแยกและเก็บขนขยะอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ได้เก็บและคัดแยกขยะอันตรายชุมชนจากแหล่งรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ในตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ขนขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้จากชุมชน ปริมาณน้ำหนักรวม  194 กิโลกรัม ไปไว้ที่บ่อขยะสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อจักได้นำส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดการขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  ทั้งนี้ ตามโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 09.26 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/25

ลำดับภาพที่ 2/25

ลำดับภาพที่ 3/25

ลำดับภาพที่ 4/25

ลำดับภาพที่ 5/25

ลำดับภาพที่ 6/25

ลำดับภาพที่ 7/25

ลำดับภาพที่ 8/25

ลำดับภาพที่ 9/25

ลำดับภาพที่ 10/25

ลำดับภาพที่ 11/25

ลำดับภาพที่ 12/25

ลำดับภาพที่ 13/25

ลำดับภาพที่ 14/25

ลำดับภาพที่ 15/25

ลำดับภาพที่ 16/25

ลำดับภาพที่ 17/25

ลำดับภาพที่ 18/25

ลำดับภาพที่ 19/25

ลำดับภาพที่ 20/25

ลำดับภาพที่ 21/25

ลำดับภาพที่ 22/25

ลำดับภาพที่ 23/25

ลำดับภาพที่ 24/25

ลำดับภาพที่ 25/25
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน