หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับ คศ.1) มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับโอน หากผู้ใดสนใจประสงค์จะโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 13.33 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน