หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
การสำรวจความต้องการบำบัดน้ำเสียจากปัญหาอุทกภัยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลคลองมะพลับ  
 

     ด้วยปัจจุบันในหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน   หลังน้ำลดมักเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่   นั้น
     หากท่านใดที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น  มีความต้องการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคลองมะพลับ กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อจักได้รวบรวมรายงานข้อมูลนำส่งให้ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร(ฝ่ายความมั่นคง) ต่อไป
หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองมะพลับ โทร 055-652-062 ต่อ 14

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16.56 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน