หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
การสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
 

วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร ได้สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งพบว่าเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวก่อนเกิดอุทกภัยแล้ว ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ณ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 27 ท่าน