หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 16.32 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 48 ท่าน