หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคลองมะพลับ  
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองมะพลับ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคลองมะพลับ  อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองมะพลับ องค์การบริการส่วนตำบลคลองมะพลับ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ในปีงบประมาณ 2562
   มีวัตถุประสงค์เพื่อ :
       1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถผลิตยาหม่องสมุนไพรใช้เองได้
        2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้สมุนไพรแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
        3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลคลองมะพลับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 13.54 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย