หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
สิทธิประโยชน์ฯสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2562  
 

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)  ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานสถานะทางการเงินและพิจารณาอนุมัติโครงการ  แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล ซึ่งวันนี้ได้มีการเสนอ Care Plan ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลคลองมะพลับ จำนวน 6 ราย โดยผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 13.29 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย