หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตร  
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองสงเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำการเกษตร (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ให้ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางสร้างเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครอบครัว ภาคเช้า ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ และภาคบ่าย ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยสารพิษเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 16.32 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย