หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
การช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน  
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายลำยงค์ แก้วหายเคราะห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ได้เข้าเยี่ยมบ้าน นางสาวศิริภัค ชูเชิด นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ทางคณะผู้เข้าเยี่ยม ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกับทางครอบครัว เพื่อเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 16.07 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 10 ท่าน