หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  
 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ได้เกียรติรับเชิญจาก กศน.คลองมะพลับ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.คลองมะพลับ   โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมประกอบด้วย
  1.สถานการณ์ขยะประเทศไทยในปัจจุบัน
  2.ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย
  3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม
  4.การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน
  5.การทำหลุมขยะเปียกในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
  6.หลักการ 3Rs
  7.การคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าในครัวเรือน   และ
  8.กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.12 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย