หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาคมในระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับได้จัดทำประชาคมในระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ได้ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ตรงกับสภาพปัญหา ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย