หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฯ  
 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์ http://www.dla.go.th/pub/survey256105.jsp เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างรอบด้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.02 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 42 ท่าน