หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
การประชุมกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนฯ  
 

                วันที่ 10  เมษายน 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน  24 โครงการ  และ เพิ่ม อีก 1 โครงการ ณ วันประชุม   รวมเป็น 25 โครงการ  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อบรรจุเข้าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
           ทั้งนี้ กองทุนฯได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการฯ    โดยรายละเอียดของโครงการต่างๆ  ตามเอกสารที่แนบมาด้วยด้านขวานี้

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 16.46 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน