หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมส่งโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

         กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ขอเชิญหน่วยบริการสาธารณสุข  หน่วยงานสาธารณสุข  โรงเรียน กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่  ร่วมส่งโครงการหรือกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่  เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  
       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  หรือ โทร.055-652062 ต่อ 14

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16.43 น. โดย GVM-Junior

ผู้เข้าชม 54 ท่าน