หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หากผู้ใดสนใจประสงค์จะโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 15.16 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 233 ท่าน