หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงพยาบาลศุภนิมิตรสุพรรณบุรีร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้ให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก โรคต้อหิน ด้วยกล้องวัดความดันลูกตา ให้แก่ประชาชนผู้มีอายุเกิน 50 ปี หรือผู้ที่มีความบกพร่องของดวงตา ในตำบลคลองมะพลับ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มข้าราชการ ญาติสายตรง ข้าราชการบำนาญ ได้รับการรักษาโดยทันท่วงทีเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของลูกหลานและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 13.59 น. โดย GVM-Junior

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย