หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
นายเสนาะ บุญฟู
ประธานสภา อบต. คลองมะพลับ
 
นายสมเกียรติ เนยสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.คลองมะพลับ
นายวิพล สมบูรณ์
เลขานุการประธานสภา
อบต.คลองมะพลับ
 
 


นายผดุง จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๑


นายชัยวัฒน์ แสงจันทร์
สมาชิก อบต.คลองมะพลับ ม. ๑


นายนิกร ฉายพุดซา
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๒สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่ ๒


นายสมนึก เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๓


นายวิรัตน์ กล่ำป้อง
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๓