หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
นายเสนาะ บุญฟู
ประธานสภา อบต. คลองมะพลับ
 
นายสมเกียรติ เนยสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.คลองมะพลับ
นายวิพล สมบูรณ์
เลขานุการประธานสภา
อบต.คลองมะพลับ
 
 


นายผดุง จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๑


นายชัยวัฒน์ แสงจันทร์
สมาชิก อบต.คลองมะพลับ ม. ๑


นายนิกร ฉายพุดซา
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๒สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่ ๒


นายสมนึก เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๓


นายวิรัตน์ กล่ำป้อง
สมาชิกสภา อบต. คลองมะพลับ หมู่๓
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน