หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
 


นายกฤตชัย สุขสบาย
กำนันตำบลคลองมะพลับ
โทร : 093-153-9131


นายสำเริง เจิมขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 063-868-3702


นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองจุ้ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 089-899-6117


นายโลม มีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 089-270-1810


นายอุดม เลิศประพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 093-010-6089


นายสมจิตร คำวิหาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 089-857-6173


นายวิรัตน์ สมพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 090-459-8958


นายชัยนาท แย้มจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 089-638-5694


นายธนัชชนม์ แจ้งสวะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทร : 065-087-9406


นางลัดดาวัลย์ นาละออง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร : 097-965-1646
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน