หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)