หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
     

 
สท 0037.3/1069 การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 5 ก.พ. 2552 ]   
 
สท 0037.2/393 การประเมินตัวชี้วัดเพื่อปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 4 ก.พ. 2552 ]   
 
สท 0037.1/ว 400 หลักสูตร "กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  [ 4 ก.พ. 2552 ]   
 
มท 0880.3/389 การจัดสรรทุนการศักษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2552  [ 3 ก.พ. 2552 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  [ 29 ม.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.1/107 แจ้งการดาวน์โหลดหนังสือสั่งการสำหรับเทศบาลเมืองทั้งสองแห่ง,เทศบาลตำบลทุกแห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  [ 23 ม.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     2150      2151      2152     (2153)     2154      2155      2156     ....หน้าสุดท้าย >> 2174