หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
     

 
สท 0023.4/ว1738 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎร์ไม่ถึง 25 คน ในเขต อบต  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว4008 การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 - 2567  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว1735 การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว1734 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับ อปท.  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว3984 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แหล่งท่องเที่ยว  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว3991 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง  [ 22 พ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2220
     
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน