หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
     

 
สท 0023.3/ว2509 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.2/ว 2505 หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว952 ขอรายชื่อข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาในประจำการและนอกประจำการ  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/2475 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว947 การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนมิถุนายน 2562  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว951 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่1  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2110