หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นครเดิฐ   จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคาร และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563
อบต.หนองตูม   โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม 28 ก.ย. 2563
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563
อบต.หนองตูม   ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563
อบต.นครเดิฐ   จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคาร และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563
ทต.บ้านสวน   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563
อบต.หนองตูม   ซื้อทรายถม จำนวน ๒๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563
อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกงเสลียง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-039 หมู่ที่ 8 บ้านกงเสลียง ตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 247 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2563
ทต.บ้านสวน