หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าใบกันสาด พร้อมเหล็กค้ำติดตั้งถาวร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 4 แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใส หมู่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง รวม 298 คน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แห่ง และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง รวม 312 คน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ 1 ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใส หมู่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลัง อสค. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 โทร : 089-856-3263
รับเรื่องร้องเรียน