หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
นายลำยงค์ แก้วหายเคราะห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
 
นายนคร เปาสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
นายอินเจน การชะนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
 
นายศุภชัย แก้วหายเคราะห์
เลขาฯ นายก อบต.คลองมะพลับ